Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Benefiční představení "Moje tango"

Benefiční představení "Moje tango"

Srdečně zveme do Klicperova divadla na divadelní benefiční představení s názvem "Moje tango". Divadelní hru na podporu hospicové péče věnuje (podobně jako v minulých letech) divadlo Studio DVA, v hlavních rolích se můžeme těšit na Jitku Schneiderovou a Romana Zacha. 

 

Místo: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Termín: 8. 11. 2022, 19:00

Úskalí práce s klientem s duševním onemocněním

Kurz poskytne základní informace o běžných psychiatrických diagnózách (i s ohledem na zájem účastníků kurzu - deprese, schizofrenie a psychózy, úzkostné poruchy). Dozvíte se, co je charakteristické pro klienta trpícího danou diagnózou, společně se podíváme na limity spolupráce a jak s nimi zacházet. Probereme i možné známky relapsu onemocnění a možnosti včasné intervence. Zvláštní pozornost bude věnována praktickému využití získaných znalostí. Teorie bude demonstrována na příkladech z klinické praxe. Prostor bude dle zájmu i pro sdílení případných náročných klientů z praxe účastníků s návrhem řešení dané situace.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 9. 11. 2022, 08:00 — 9. 11. 2022, 16:00

Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při problematických situacích.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 9. 11. 2022, 08:30 — 9. 11. 2022, 16:00

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2022

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2022

Charitní pečovatelská služba Zlín. To je zajímavá, pestrá a odpovědná práce dělaná srdcem, práce, jež je posláním: "Neváhejte a zastavte se chvíli pobýt, seznámit se primárně s terénní službou, přijďte se dozvědět více o rozsahu poskytované domácí péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas. Těšíme se na Vás i letos."

Místo: Broučkova 5352, Zlín
Termín: 9. 11. 2022, 09:00 — 9. 11. 2022, 15:00

Ondřej a Štěpán Škochovi

Ondřej a Štěpán Škochovi
Místo: Komunitní centrum Zahrada
Termín: 9. 11. 2022, 19:00

Syndrom vyhoření  - zastavte ho včas

Mýdlo, sprchový gel, peeling, šampon.... každodenní tělesná hygiena je nám přirozená a dodržování jejich zásad nám nedělá problémy. Ale jak je to s hygienou duševní? Kurz poskytne účastníkům vhled do problematiky syndromu vyhoření a stresu, jeho projevů a zvládání, seznámí se základy duševní hygieny a zachování psychické pohody.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 10. 11. 2022, 08:30 — 10. 11. 2022, 16:00

Péče o sebe pro pečující

Tak jako jinde i v oblasti pracovníků pomáhajících profesí platí známé přísloví, že kovářova kobyla chodí bosa. Pracovníci jsou často odborníci na uspokojování potřeb svých klientů, naslouchají jim a pomáhají hledat adekvátní řešení jejich životních situací. Sami sobě však často nenaslouchají, ignorují své potřeby a když si tento fakt uvědomí, jsou zcela bezradní. Mnoho pracovníků v pomáhajících profesích nemá potřebné znalosti ani dovednosti, jak se o sebe starat. Kurz Péče o sebe pro pečující nabídne účastníkům možnosti a inspirace, jak v každodenním životě pečovat o sebe tak, aby to bylo účinné a dlouhodobě udržitelné.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 11. 2022, 09:00 — 11. 11. 2022, 16:00

Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě

Komunikace s člověkem s demencí - jak a co si sdělujeme, úbytky schopností v rámci komunikace u člověka trpícího demencí, podpora a způsoby komunikace s člověkem s demencí. Zjišťování potřeb u lidí trpících demencí - způsoby zjišťování potřeb, využití intuitivních technik při vytváření plánů péče a v individuálním plánování, praktická zkouška zjišťování potřeb u lidí s potížemi v komunikaci a následné sestavení individuálního plánu. Problémové chování u osob s demencí a zvládání tohoto chování v rámci poskytování sociální služby.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 11. 2022, 08:30 — 11. 11. 2022, 16:00

Podzimní dobročinný bazárek 2022

Podzimní dobročinný bazárek 2022
Místo: Pastorační centrum za farou Kostelní 259, Dobruška
Termín: 11. 11. 2022, 09:00 — 14. 11. 2022, 16:00

Sbírka potravin podzim 2022

Sbírka potravin podzim 2022
Místo: Tesco a Albert Vlašim
Termín: 12. 11. 2022
Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás