Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Bazální stimulace - základní

Koncept Bazální stimulace nabízí klientům v jejich nelehké situaci individuální a osobní ošetřovatelskou péči, jejímž smyslem je zohledňování životních zvyklostí a vytváření příjemného okolního prostředí - co nejvíce přibližující domov.

Významnou součástí této péče je spolupráce rodiny a nejbližších. Bez jejich pomoci by byla ošetřovatelská péče v konceptu Bazální stimulace málo efektivní. Bazální stimulace je vědecky pedagogicko - ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Cílem péče v konceptu Bazální stimulaci je pochopit potřeby klienta, porozumět stylu jeho komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Bazální stimulace je vhodná pro všechny klienty.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2020, 08:00 — 11. 12. 2020, 19:00

Efektivní komunikace I a II

Akreditovaný kurz vychází z potřeb pracovníků působících v neziskovém sektoru resp. v sociálních službách. Účastníci se v úvodu seznámí se základními poznatky psychologie komunikace. Zabývat se budeme tématy: proces a schéma komunikace, obsah a pragmatika komunikace, funkce a nezbytnost zpětné vazby pro přesné dorozumění, rozlišování stylů komunikace a jejich užití, úrovně komunikace, symetrická a asymetrická komunikace. Prostor bude věnován i důležitým složkám neverbální a paraverbální komunikace, která hraje důležitou roli při utváření kontaktů a vztahů s klienty. Základní informace budou dále obohaceny o principy transakční analýzy a teorii rolí, což umožní účastníkům kompetentněji postupovat v situacích, kdy je třeba pracovat s celými skupinami klientů najednou. V této souvislosti dostanou frekventanti možnost nahlédnout i do tématu moci v sociálních službách, jejíž nositelem bývá často právě styl komunikace (partnerský versus paternalistický model péče). Součástí bude také porozumění principům a překážkám efektivní komunikace, ozřejmíme si pozitivní i negativní komunikační strategie (tzv. komunikační fauly), a provedeme praktický nácvik komunikačních dovedností ve dvojici i ve skupině (prezentace informací, argumentace a dosažení dohody).

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 12. 2020, 08:30 — 11. 12. 2020, 16:00

Adventní koncert s Charitou

Adventní koncert s Charitou
Místo: Písek
Termín: 13. 12. 2020, 14:00

Péče o duševní zdraví

Cílem kurzu je pomoci účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě, styl osobního reagování na zátěž a úroveň dovednosti jak stres zvládat, korigovat neproduktivní strategie vyrovnávání se stresem a osvojit si nové dovednosti pro řešení stresujících problémů. Také jak zvládnout základní strukturovanou techniku relaxace, zlepšit schopnost koncentrace a regulace svých psychických stavů.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 16. 12. 2020, 08:30 — 16. 12. 2020, 16:00

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II

Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při sebereflexi práce s klienty a s možnostmi aplikace focusingu při práci s klienty sociálních služeb v rámci aktivního naslouchání, emočního doprovázení, podpory při rozhodování a krizové intervence. Účastníci si upevní základní postupy focusingu a hlouběji se seznámí s postupy interpersonálního focusingu a s možnostmi využití neverbálního projevu - výtvarné a pohybové symbolizace při provádění focusingu.

Samozřejmostí je praktický nácvik využití Focusingu!

Podmínkou účasti je nejdříve absolvovat akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu , nejbližší termín je 30.9.2020.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 18. 12. 2020, 08:30 — 18. 12. 2020, 16:00

Biblická hodina pro hledající

Biblická hodina pro hledající
Místo: Šumperk Charita
Termín: 2020

Poradna pro pečující a pozůstalé

Poradna pro pečující a pozůstalé

Nedílnou součástí domácí hospicové péče je poradenství pro pozůstalé. Může mít podobu doprovázení člověka během nemoci a umírání, při samotném umírání i doprovázení příbuzných a známých během péče i po smrti blízkého člověka. V domácím prostředí je tato podpora běžně poskytována dle potřeb a aktuální situace.

 

Místo: Charita Šumperk
Termín: 2020

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021
Místo: okres Pardubice
Termín: 1. 1. 2021 — 14. 1. 2021

Tříkrálový průvod 2021

Místo: Příbram I.
Termín: 5. 1. 2021

Tříkrálový rodinný ples 2021

Přijměte pozvání na druhý ročník Tříkrálového rodinného plesu, který bude probíhat v období Tříkrálové sbírky.

Těšit se můžete na taneční vystoupení, bohatou tombolu, příjemnou hudbu a spoustu zábavy.

Podrobnější program budeme postupně dodávat. 

Místo: KD Střelnice Jindřichův Hradec
Termín: 8. 1. 2021, 19:00 — 9. 1. 2021, 02:00
Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás