Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Slavnost sv. Josefa, našeho patrona

Slavnost sv. Josefa, našeho patrona

Uprostřed doby ve které nikdo z nás neví co bude zítra jedno víme. V pátek 19.3. slaví svátek náš věrný patron sv. Josef. Proto společně s klienty stacionáře budeme tento den slavit a radovat se z toho, že Bůh je s námi, že nám žehná a dává nám svou milost. 

Pokud to situace dovolí, zveme i Vás ke společné modlitbě, ať již setkáním v kostele na mši svaté, nebo formou online. Rádi se s Vámi podělíme o ty krásné chvíle společné modlitby. Naši klienti si připravují animaci mše svaté, takže se všichni máme na co těšit.  

Místo: Kostel sv. Josefa u sester Alžbětinek
Termín: 19. 3. 2021, 09:00

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu

Akreditovaný kurz seznamuje účastníky s metodou Focusing - tělesně zakotvené prožívání a možnostmi jeho využití pro svoji vlastní duševní hygienu, zvládání vlastních emocí, zvládání stresu a sebereflexi, stejně jako pro zlepšení schopnosti empatie a naslouchání ke klientům. Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C.R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu (kongruenci) vůči sobě i klientům.

Doporučujeme se také přihlásit na navazující a doplňující akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II, který proběhne 21.5.2021!

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE KURZ PROBĚHNE ONLINE!

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 25. 3. 2021, 08:30 — 25. 3. 2021, 16:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 3. 2021

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 3. 2021

Na bezplatném semináři Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí se dozvíte, jak zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka v domácím prostředí. Dle hygienických opatření proběhne buď společný seminář nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Leták - seminář - Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 3. 2021
Leták - konzultace - Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

Místo: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, Ostrava
Termín: 25. 3. 2021, 14:00 — 25. 3. 2021, 17:00

Umění zpětné vazby

Umění zpětné vazby je intenzivní kurz, kde se účastníci dozví a prakticky vyzkouší, jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu. Ať už v komunikaci s klienty nebo spolupracovníky. „Umění zpětné vazby“, jelikož je to právě um v tom, jak danou citlivou informaci sdělit tak, aby byla naslouchajícím přijata a nikoli negována či ignorována. Opakovaně se ve zpětné vazbě dostáváme do momentu, kdy neřekneme nic z toho co jsme chtěli a nebo vyslovíme něco, co nás i toho druhého posléze mrzí. Důležitým tématem budou také možnosti zacházení s emocemi při sdělování a nebo naopak slyšení zpětné vazby.

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE KURZ PROBĚHNE ONLINE!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 26. 3. 2021, 09:00 — 26. 3. 2021, 16:00

Sociálně právní minimum

Kurz účastníkům nabídne základní informovanost o systému práva v ČR a právních předpisech, se kterými se účastníci kurzu v praxi sociálních služeb setkají. Dále poskytuje základní orientaci v problémových situacích, ukazuje možnosti a postupy, řeší modelové situace. Rozděluje a rozpoznává hranice možností práce  pracovníka v sociálních službách a  práce sociálního pracovníka.

SEMINÁŘ SE ZABÝVÁ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA 108/2006 SBÍRKY!

V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE KURZ PROBĚHNE ONLINE!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 30. 3. 2021, 08:30 — 30. 3. 2021, 16:00

"Vy stojíte za mými úspěchy"

"Vy stojíte za mými úspěchy"

Každá podpora a povzbuzení pomáhá chudým indických dětem, které jsou přijaté do projektu Adopce na dálku. A za jejich úspěchy stojí dárci, kteří neváhali a stali se jejich oporou v době, kdy to nejvíce potřebovaly. O tom se můžete přesvědčit z nejednoho příběhu naší putovní výstavy "Za naše úspěchy vděčíme Vám".

Místo: Bystré u Poličky - kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie Karmelské
Termín: 1. 4. 2021 — 30. 4. 2021

Výstava příběhů z Indie putuje dál

Výstava příběhů z Indie putuje dál
Místo: Žamberk - děkanský kostel sv. Václava, mučedníka
Termín: 1. 4. 2021 — 30. 4. 2021

Jak zvládnout obtížné jednání s agresivním klientem

Kurz přináší lepší porozumění vzniku, průběhu i významu agrese při konfliktních a obtížných jednáních. Absolvent kurzu se seznámí s pravidly jednání, díky nimž lze projevům agrese předcházet a získá návody vedoucí ke snížení agrese při jednání s druhými. Absolvent kurzu se naučí rozlišit typy konfliktů, agresivitu, pasivitu a manipulaci, přehodnotit své strategie jejich zvládání a naučí se efektivnímu řešení zvládání obtížných situací. Osvojí si praktické komunikační dovedností a techniky zvládání agresivního chování, což povede k větší spokojenosti se zvládnutím problémové situace a k lepší duševní pohodě. Získá větší jistotu a připravenost pro práci s náročnými klienty.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

KURZ v tomto termínu byl již zaplněn, můžete se hlásit na termín 4.5.2021 zde!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 6. 4. 2021, 08:30 — 6. 4. 2021, 16:00

Sebekoučink jako účinný nástroj prevence vyhoření

Teno akreditovaný kurz je koncipován jako prevence syndromu vyhoření jak v pomáhajících profesích, tak i v ostatních oblastech života. Díky praktickým nácvikům jednotlivých technik dochází ke zlepšení sebeuvědomění a sebereflexi. Během semináře se účastníci naučí definovat své cíle (mohou využít jak v pracovním tak i osobním životě), snižovat stres pomocí NLP techniky, ujasní si své životní hodnoty, posílí svoji sebehodnotu, zjistí jak lze usnadnit rozhodování ve svém životě a naučí se jak lépe hospodařit s časem. Jedná se o příjemně strávený den sám se sebou, který vám dá odpověď na to co je pro vás v životě důležité a co nikoliv. Naučí vás nahlížet na problémy z jiného úhlu a ukáže vám jakým způsobem je možno přetvářet vaše životní sny v realitu.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 4. 2021, 08:30 — 7. 4. 2021, 16:00

Práce s uživateli alkoholu v poradenských a sociálních službách

Kurz se zaměřuje na práci s uživateli alkoholu či závislými osobami v poradenských a sociálních službách, a to včetně těch, které se neprofilují jako adiktologické. Obsahem kurzu je orientace v základních pojmech spojených s danou problematikou a orientace v síti poradenských a léčebných služeb pro uživatele alkoholu a OPL. V obsahu vzdělávání je kladen důraz na práci s nemotivovanými klienty a klienty, kteří odmítají abstinenci včetně základních poradenských dovedností.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 4. 2021, 08:30 — 8. 4. 2021, 16:00
Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás