Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Výstava "Muži s minulostí"

Výstava "Muži s minulostí"
Místo: Městské kulturní středisko Vimperk
Termín: 1. 10. 2020 — 31. 10. 2020

Výstava v Ústí nad Orlicí

Výstava v Ústí nad Orlicí

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí si můžete až do konce října prohlédnout výstavu "Za vaše úspěchy vděčíme Vám".

Díky projektu Adopce na dálku® mohou děti z indické Karnátaky chodit do školy a mají šanci na lepší život. Jaké jsou jejich osudy či plány do budoucna a jak naši dárci ovlivnili jejich životy, se dočtete také v příbězích na našem webu v sekci Příběhy.

Místo: Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
Termín: 1. 10. 2020, 10:00 — 30. 10. 2020, 10:00

Keramika z DOMINA – prodejní výstava

Keramika z DOMINA – prodejní výstava
Místo: Café Art, Kněžská 12, České Budějovice
Termín: 1. 10. 2020 — 31. 10. 2020

Sběr kol pro Afriku

Sběr kol pro Afriku

… naše mise v Gambii

  • Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním.
  • Pečlivě vybíráme a monitorujeme školy, které rozdělují kola dětem.
  • Věnujeme se udržitelnosti projektu. V rámci spolupráce s partnerskými školami spolupracujeme s jejich managementem, zakládáme školní opravny kol a školíme tamní mechaniky, monitorujeme stav projektu, rozdělujeme náhradní díly a nářadí...
Místo: Jablunkov, Bukovecká 479
Termín: 1. 10. 2020 — 31. 10. 2020

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

V Charitním středisku Gabriel - komunitním centru pro seniory provozovaném Charitou Ostrava v Ostravě-Zábřehu na Čujkovově ulici č. 3165/40a se můžete zúčastnit těchto akcí a pravidelných aktivit:Program akcí - Charitní středisko Gabriel - 10/2020

!!! Akce - Kavárna pro pamětníky 21. 10. a Vycházka 27. 10. jsou ZRUŠENY!!!

Program pravidelných aktivit - Charitní středisko Gabriel
Místo: Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Termín: 2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Krizová intervence v praxi

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb. Cílem kurzu je získání základních kompetencí týkajících se krizové pomoci a orientace v problematice krizové intervence. Účastník získá teoretický základ a osvojí si základní praktické dovednosti k vedení krizově intervenčního rozhovoru. Účastníci se seznámí s úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí a jejich řešení v rámci krizové intervence. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže. Kurz bude zaměřen i na prohloubení sebepoznání a sebereflexi.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 29. 10. 2020, 08:30 — 30. 10. 2020, 16:00

Jak vytvořit komunikační kampaň pro sociální službu

V neziskovém sektoru často očekáváme zázrak nejen v práci s klienty, ale i co se týče propagace služeb či fundraisingu. Chceme maximální efekt při vynaložení minimálních prostředků. Tento akreditovaný kurz vám přinese teoretické znalosti i praktické tipy, jak postupovat při tvorbě komunikační kampaně v sociálních službách tak, aby vaše propagace měla hlavu a patu, a tím pádem mohla přinést kýžené výsledky.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

TENTO KURZ PROBĚHNE ONLINE!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 30. 10. 2020, 08:30 — 30. 10. 2020, 16:00

Sociálně právní minimum

Kurz účastníkům nabídne základní informovanost o systému práva v ČR a právních předpisech, se kterými se účastníci kurzu v praxi sociálních služeb setkají. Dále poskytuje základní orientaci v problémových situacích, ukazuje možnosti a postupy, řeší modelové situace. Rozděluje a rozpoznává hranice možností práce  pracovníka v sociálních službách a  práce sociálního pracovníka.

SEMINÁŘ SE ZABÝVÁ AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA 108/2006 SBÍRKY!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 11. 2020, 08:30 — 3. 11. 2020, 16:00

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Tento akreditovaný kurz účastníky seznámí se systémem dávek hmotné nouze v ČR. Lektor objasní základní pojmy, seznámí se 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Účastníci se dozvědí, jaké přijmy lze započitat, jaký je princip výpočtu dávek pomoci v hmotné nouzi.  Dozví se praktické rady jak klientovi pomoci  ohledně vyplnění žádosti o dávku. V závěru kurzu  budou účastnici s lektorem diskutovat kazuistiky z praxe.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 11. 2020, 08:30 — 4. 11. 2020, 16:00

Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při problematických situacích.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 4. 11. 2020, 08:30 — 4. 11. 2020, 16:00
Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás