Chystané akce, na kterých se můžeme potkat:

Vyberte:

Motivace klienta ke změně v životě

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují přímé poradenské práci se svými klienty, a to především dlouhodobějšího charakteru. Je inspirován modelem spolupráce s klientem nazývaným "motivační rozhovory", který je orientovaný na vnitřní změnu jednání a rozhodování lidí. Jde o způsob spolupráce s klientem, který efektivně napomáhá dosahovat klientovi jeho cílů. Přístup motivačních rozhovorů může v sociální práci najít široké uplatnění. Kurz představuje základní principy, způsob myšlení i práce s klientem a předává myšlenkové i praktické založeného na motivaci, porozumění situaci, rozhodnutí se pro pozitivní sociální změnu a aktivizaci a využití zdrojů a možnosti žádoucích k dosažení stanovených cílů. Kurz je prakticky orientován, teoreticko-praktický výklad je doprovázen praktickými nácviky a dalšími aktivitami reflektujícími tento koncept práce s klientem a vlastní postavení pracovníka v tomto procesu.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 18. 10. 2022, 08:30 — 19. 10. 2022, 16:00

Imaginativní techniky při práci s klienty sociálních služeb

Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale budou si moci prakticky vyzkoušet a zažít různé techniky podporující kreativitu a sebepoznání klientů.

Člověk prostřednictvím imaginace může rozvíjet své představy a díky schopnosti sebereflexe se setkává sám se sebou. Imaginující člověk nejprve sám prožívá své vnitřní obrazy a teprve potom je individuálně nebo ve skupině sděluje a reflektuje.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 20. 10. 2022, 08:30 — 21. 10. 2022, 16:00

Aktéři domácího násilí, práce a komunikace s nimi

Aktéři domácího násilí, práce a komunikace s nimi

Co je to domácí a genderově podmíněné násilí? Kdo jsou aktéři domácího násilí? A jak poznáme typickou násilnou osobu?

Místo: Diecézní charita České Budějovice
Termín: 21. 10. 2022

Sociální situace v rodině a jejich řešení z pohledu práva

Kurz se zabývá situacemi a událostmi v životě rodin, které mohou způsobit nepříznivou sociální situaci. Seznamuje účastníky se základy praktických postupů řešení těchto situací v rámci sociálních služeb, v souladu s právem. Obsahem semináře je teoretický výklad právní úpravy jednotlivých situací, návod, jak prakticky postupovat a společné řešení modelových případů. Kurz posiluje kompetence pracovníků v sociálních službách ohledně podpory aktivního a odpovědného řešení nepříznivých situací uživatelů sociálních služeb, a přispívá tak ke zvyšování kvality a účinnosti sociálních  služeb.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 10. 2022, 08:30 — 25. 10. 2022, 16:00

Pozvánka na mši svatou

Pozvánka na mši svatou

Přijměte pozvání na mši svatou, která bude sloužena ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti ve čtvrtei 27. 10. v 18.00 hod.  Mše svatá bude sloužena za živé i zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a všechny pracovníky Charity Uherské Hradiště. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Místo: Františkánský kostel v Uherském Hradišti
Termín: 27. 10. 2022, 18:00 — 27. 10. 2022, 19:00

Péče o sebe pro pečující

Tak jako jinde i v oblasti pracovníků pomáhajících profesí platí známé přísloví, že kovářova kobyla chodí bosa. Pracovníci jsou často odborníci na uspokojování potřeb svých klientů, naslouchají jim a pomáhají hledat adekvátní řešení jejich životních situací. Sami sobě však často nenaslouchají, ignorují své potřeby a když si tento fakt uvědomí, jsou zcela bezradní. Mnoho pracovníků v pomáhajících profesích nemá potřebné znalosti ani dovednosti, jak se o sebe starat. Kurz Péče o sebe pro pečující nabídne účastníkům možnosti a inspirace, jak v každodenním životě pečovat o sebe tak, aby to bylo účinné a dlouhodobě udržitelné.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 10. 11. 2022, 09:00 — 11. 11. 2022, 16:00

Pozvání na mši sv.

Pozvání na mši sv.

Přijměte pozvání na mši svatou, která bude sloužena ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti v neděli 27. 11. v 18.00 hod.  Mše svatá bude sloužena za živé i zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a všechny pracovníky Charity Uherské Hradiště. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Místo: Františkánský kostel v Uherském Hradišti
Termín: 27. 11. 2022, 18:00 — 27. 11. 2022, 19:00

Transgenerační násilí a jeho specifika

Transgenerační násilí a jeho specifika

Znáte pojem transgenerační násilí? Jáká jsou jeho specifika? Kdo jsou aktéři?

Místo: Diecézní charita České Budějovice
Termín: 16. 12. 2022

Pozvání na mši svatou ve františkánském kostele

Pozvání na mši svatou ve františkánském kostele

Přijměte pozvání na mši svatou, která bude sloužena ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti v úterý 27. 12. v 18.00 hod.  Mše svatá bude sloužena za živé i zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a všechny pracovníky Charity Uherské Hradiště. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Místo: Františkánský kostel v Uherském Hradišti
Termín: 27. 12. 2022, 18:00 — 27. 12. 2022, 19:00

Ceny města Šumperka za rok 2021

Ceny města Šumperka za rok 2021

Během slavnostního večera 7. dubna 2022 Charita Šumperk obdržela Cenu města Šumperka za rok 2021.

Místo: Šumperk
Termín: 2022
Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás