Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Václava Caithamlová, DiS.

Vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 351    caithamlova906/906charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Lenka Judita Doubková

Denní stacionář
Tel: 731 621 984    stacionar234/234charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Ing. Jiří Kala

Ředitel
Tel: 608 472 473    kala636/636pribram.charita.cz
Farní charita Příbram

Ondřej Alexander Kusý

Administrativní podpora
Tel: 603 287 074    kusy888/888charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Jitka Livorová

Vrchní sestra zdravotní péče
Tel: 739 459 008    livorova940/940charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Alena Melicharová

Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, Zástupce ředitele
Tel: 739 659 917    melicharova526/526charita-pribram.cz
Farní charita Příbram

Zuzana Sluníčková

Staniční sestra
Tel: 775 049 582    slunickova717/717charita-pribram.cz
Farní charita Příbram
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás