Pomoc pod Svatou Horou

Cítíte, že i Vaše duše potřebuje pomoc? Hledáte někoho, kdo Vás vyslechne, povzbudí nebo bude jen v tichosti s Vámi?

Charita Příbram žije v úzkém propojení s mariánským poutním místem Svatá Hora i s dalšími farnostmi na Příbramsku. 

Jsme otevřeni všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru.

Tato služba je určena pro všechny:

  • trpící a osamělé
  • cítící bolest, strach a úzkost
  • zažívající smutek vyvolaný ztrátou blízké osoby
  • pro všechny hledající

S čím můžeme pomoci?

  • lidský zájem vyjádřený vyslechnutím, konzultací a povzbuzením
  • tichá přítomnost a modlitba u lůžka
  • duchovní doprovázení pro hledající
  • společná modlitba, slavení eucharistie, čtení z Bible a udělení svátostí
  • zajištění kontaktu s duchovními různých církví

 

Navíc každý první pátek v měsíci v 9.30 pořádá Charita Příbram pravidelné Mše svaté v Denním stacionáři včetně krátkého posezení a malým občerstvením. V případě zájmu, je možné zajistit i dopravu k nám.

Svatá Hora na Charitu Příbram myslí také každé první úterý v měsíci v 17.00, kdy je za všechny naše zaměstnance, dobrovolníky, klienty sloužena mše svatá v prostorách baziliky.

„Charita je pohlazení, které církev dává svému lidu.”

 

KONTAKT

P. Jan Kuník, CSsR

Tel.: 731 402 866

jan.kunik777@gmail.com

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás