PROSÍME O VAŠI PODPORU

  

Denní stacionář Farní charity Příbram vyhlásil veřejnou sbírku za účelem

„REALIZACE AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ S KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE FARNÍ CHARITY PŘÍBRAM“

Podpořit nás můžete:

 

  • příspěvkem na konto veřejné sbírky: 35-520131389/0800,
  • vkladem do označené pokladničky v Denním stacionáři,
  • zakoupením výrobků od našich klientů,
  • konání sbírky je na dobu neurčitou.

Osvědčení veřejné sbírky

Pro další informace kontaktuje Juditu Lenku Doubkovou, vedoucí denního stacionáře na tel.731 621 984.

Arteterapie celek

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás