Pečovatelská a odlehčovací služba

Tyto služby poskytujeme dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí.

Naše služby spočívají v pomoci při zvládání běžných úkonů:

  • péče o vlastní osobu – pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo na vozík
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – zajištění kompletní osobní hygieny
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, zajištění stravy odpovídající věku a potřebám dietního stravování
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, zajištění běžného i velkého nákupu, praní a žehlení osobního i ložního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů

 

Od 1. 5. 2022 jsou aktualizované Ceníky pečovatelské a odlehčovací služby.

 

Kontakty:

Bc. Alena Melicharová 
Zástupce ředitele
Sociální pracovník
Veronika Marková
Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby

 

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás