Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

Cílem projektu je podpořit potřebné rodiny regionu MAS v řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace, upevnit v rodinách návyky běžné ve většinové společnosti, změnit negativní stereotypy rodiny, posílit rodičovské kompetence a podpořit je ve využívání veřejně dostupných zdrojů.

Charita Příbram již v oblasti poskytuje domácí zdravotní péči a částečně pečovatelskou službu, nově byla projektem z OPZ podpořena Služba pro rodiny s dětmi. Všechny služby jsou v současné době poskytována terénně (v přirozeném prostředí uživatelů) na základě domluvy. V průběhu 1. poloviny roku 2019 vznikne nové zázemí pro sociální služby v Milíně, Březnici a Hvožďanech. Již se nám podařilo otevřít novou kancelář v Rožmitále a dočasné zázemí ve Hvožďanech a Milíně.

Naše služby slouží jako bezpečné místo pro rodiny i jednotlivce, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a sami si s ní nevědí rady.

S čím Vám můžeme pomoci

 • Nastavení zdravotní a sociální péče pro seniory a nemocné
 • Komunikace s úřady, lékaři, školami a jinými organizacemi
 • Vyhledávání potřebných informací (adresy, kontakty, mapy a jiné)
 • Vyřízení úředních dopisů, dokumentů a jiných tiskopisů
 • Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • Hledání zaměstnání
 • Řešení finanční situace
 • Hledání bydlení
 • Potravinová a materiální pomoc

Komu jsou služby určeny

 • Nemocným, seniorům
 • Rodinám s dětmi
 • Osobám, které pečují nebo chtějí pečovat o dítě

Naše zásady

 • Úcta a respekt
 • Osobní přístup
 • Mlčenlivost

 

V případě dotazů či zájmu o naši pomoc kontaktujte

Mgr. Zuzanu Kub

(+420) 734 788 638        klementova@charita-pribram.cz

Logo OPZ barevnélogo-rovne
Realizátorem projektu je Charita Příbram. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009019.

Pokrčování projektu je realizováno díky projektu Rozvoj sociálních služeb na území MAS Podbrdsko II registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015955.

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás