Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
– 2. etapa

V rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“ byly provedeny především úpravy povrchu chodníků přiléhajících k procházejícím komunikacím, zbývající část (nerealizované v rámci 1. etapy rekonstrukce) dlážděných ploch náměstí, byla obnovena veřejná zeleň, rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení, byl instalován nový městský mobiliář, byla rekonstruována doplňková technická infrastruktura - odvodnění pochozích ploch. Tato druhá etapa rekonstrukce náměstí byla dokončena na konci srpna r. 2012.

Cílem projektu bylo zlepšení fyzického prostředí centrální části města Příbram - náměstí T. G. Masaryka, zkvalitnění života místních obyvatel a zatraktivnění daného místa pro návštěvníky a podnikatele/potenciální investory. Cíle projektu byly definovány v kontextu komplexního záměru navrátit této centrální části města původní tradiční funkci coby nejdůležitějšího veřejného prostranství ve městě.

Projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, dotace byla poskytnuta z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkové výdaje na projekt dosáhly výše cca 20,9 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši cca 17 mil. Kč. Dotace na projekt byla poskytnuta ve výši cca 13,6 mil. Kč.

Farní charita Příbram je partnerem města Příbram v rámci tohoto projektu.

Stavební úpravy v rámci druhé etapy přímo stavebně navázaly na první etapu rekonstrukce a revitalizace náměstí, na jejíž realizaci město rovněž získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Zároveň probíhalo několik dalších staveb a úprav, které navzájem tvoří jednotný celek a přispěly ke kompletní obnově náměstí. Jedná se zejména o rekonstrukci ulic Milínská, Plzeňská a Hailova, které patří Ředitelství silnic a dálnic ČR a Středočeskému kraji, dále byla provedena obnova zeleně kolem kostela svatého Jakuba, církev zajistila opravu fasády kostela sv. Jakuba Staršího (město poskytlo na tuto akci církvi finanční dar) a rovněž byla vybudována jedna zcela nová kašna a opravena a opětovně zprovozněna původní barokní kašna.

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás