Letní tábor 2018

Ve dnech 13. - 20. července si 30 dětí a 10 dobrovolníků hrálo na indiány na letním táboře Farní charity Příbram v prostorách farnosti Slivice u Příbrami.Děkujeme všem, kteří nám pomohli zrealizovat druhý ročník charitního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Tábor se uskutečnil v době od 13. – 20. 7. 2018 v prostorách Římsko-katolické farnosti Slivice. Zúčastnilo se ho 30 dětí ve věku od 6 – 15 let, z čehož 16 dětí bylo z rodin klientů služby SAS Farní charity Příbram či z dětských domovů a 14 dětí z běžných rodin. Pro zajištění tábora bylo potřeba 10 dospělých vedoucích, kteří byli buď zaměstnanci, nebo dobrovolníci Farní charity Příbram. Tito se po celou dobu tábora starali o zajištění programu a péči o děti.

Tábor se letos konal v duchu celotáborové hry Říše boha slunce., děti měly možnost vyzkoušet si výrobu slunečních hodin, rákosových člunů nebo indiánské vesnice. Také si vyrobily pončo pro chladnější večery. Na začátku týdne přijela skupina Kynologů Českého hasičského sboru Příbram, ukázali dětem, jak se cvičí pejsci, kteří zachraňují životy. Následující den, nám přijela pomoci s programem Skupina pana Pospíšila z Vysoké a pro děti vytvořila odpoledne plné her. Děti si vyzkoušely střílet ze vzduchovky, práci s lanem, s bičem, dále svedly oddíly souboje proti sobě. Dalším zajímavým zpestřením tábora byl výlet na Orlickou přehradu, kde se děti měly možnost vykoupat v zátoce Popelíky a odpoledne jsme vyrazily na výlet parníkem na zámek Orlík. Na tento výlet nás odvezl autobusem majitel autobusové dopravy pan Martin Ptáček. Posledním zpestřením celotáborové hry byl bledých tváří na koních, na kterých se následně mohly svézt i děti. Koně přijely ze stáje Michaely Jandové z Dalskabátů.

Děti se během týdne naučily spolu komunikovat, zlepšily se v rukodělných činnostech, naučily se batikovat trička, uvařit si jídlo na ohni a vytvořily skupinu, která se na konci tábora jen s těžkým srdcem loučila.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli tábor zrealizovat, zejména našim dobrovolníkům, partnerům, sponzoru Petru Neužilovi a také městu Příbram, které podpořilo náš tábor účelovou dotací.

logo_pribramIMG_20180716_111837IMG_20180718_152338

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás