Práva uživatelů Denního stacionáře

Klient má právo:

 • Na ohleduplnou a kvalitní péči prováděnou kvalifikovanými pracovníky – pracovnicemi v sociálních službách, sociálním pracovníkem, pedagogy, fyzioterapeuty, která je poskytována vždy s jeho souhlasem a odpovídá jeho zdravotnímu stavu a potřebám.
 • Na důstojné zacházení a péči respektující jeho zdravotní stav, kulturní a společenské hodnoty.
 • Individuální přístup.
 • Být partnerem personálu při rozhodování o aktivitách prováděných v tomto zařízení.
 • Znát jména osob, které o klienta pečují.
 • Na veškeré informace, které se týkají chodu zařízení.
 • Na ochranu osobních údajů, které jsou uvedeny v osobní dokumentaci každého klienta a nejsou poskytovány třetím osobám bez jeho souhlasu.
 • Nahlédnout do své dokumentace.
 • Na veškeré informace o organizaci, která mu poskytuje péči.
 • Vybrat si jiného poskytovatele péče tohoto druhu a poskytnout klientovi veškeré dostupné informace o daném zařízení.
 • Přednášet stížnost, podávat podněty, připomínky a přání.
Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás