Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Na návštěvě u krajanů...

Bylo to velmi milé a slunečné odpoledne. Zástupci ADCH Praha zorganizovali neformální setkání s našimi krajany z válkou zasažené Ukrajiny. Vše se odehrálo v hotelu u obce Červená, kde jsou dočasně ubytováni. Celé akce se zúčastnilo několik desítek hostů a my byli také součástí celého dění.

Školení zaměstnanců

Dne 27. a 28. března proběhl jeden z posledních kurzů v rámci projektu „Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců“. Dva dny věnované tematicky ˶Demenci, poruchám paměti a sexualitě seniorů“ proběhly pod vedením lektorek Mgr. Klečkové a Mgr. Čálkové. Mimo odborně podaného výkladu jsme měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet strasti běžného života seniorů pomocí důmyslně vytvořených praktických pomůcek. Názorná simulace ztíženého pohybu, ztráty zraku, sluchu aj. nám umožnila se o něco více vcítit do psychického a fyzického stavu našich klientů.

 Absolvovaný kurz nás obohatil o nové vědomosti a praktické poznatky, které nám umožní lépe pochopit potřeby našich klientů a poskytnout jim cílené služby na vyšší úrovni.

Již jenom vzpomínka

Jako by to bylo včera. Hotel Solenice ožil přítomností několika desítek dětí z Ukrajinských měst, kterých se nějakým způsobem dotklo válečné dění. Přijely na naše pozvání, přijely si odpočinout a poznat jiný svět, přijely s námi strávit vzácné chvíle pohody a souznění. A fungovalo to, protože při jejich odjezdu měli slzy v očích všichni. Proto ještě krátké malé připomenutí.

Vybrali jsme 43.529,- Kč - Děkujeme!

Ve dnech 2. - 11. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila oficiální Tříkrálová sbírka. Cílem této sbírky bylo získat takovou částku, která by pokryla náklady na pořízení invalidních vozíků a rekondiční pobyt pro klienty Farní charity Příbram, kteří jsou částečně imobilní a tím odkázáni na pomoc druhých.

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2015.pdf

FARNÍ CHARITA REALIZUJE PROJEKT PODPOŘENÝ Z PROSTŘEDKŮ OP LZZ

Realizace nového vzdělávacího plánu přispěje k další profesionalizaci služeb a rozšíření možnosti péče o seniory a osoby se zdravotním handicapem.

školení Strakonice.pdf

Tříkrálová sbírka 2015

V á ž e n í  p ř á t e l é,

dovolujeme si Vás tímto oslovit a znovu požádat o pomoc.

Dne 6. 1. 2015 bude v našem městě probíhat oficiální „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“.

REALIZACE PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z PROSTŘEDKŮ OP LZZ

„Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců“

14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem

V neděli dne 14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem, prezidentem pražské arcidiecézní charity. Mše svaté byli přítomni i zaměstnanci Farní charity Příbram.

Farní charita Příbram začala využívat novou lečebnou metodu - Canisterapii

Naši klienti byli velmi nadšení a pozitivně je tato návštěva pejsků naladila. Proto budeme využívat tato setkání 2 krát měsíčně v denním stacionáři. Canisterapie je součástí metod, které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa.

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás