Zveme vás na stálou výstavku prací klientů denního stacionáře

 

Výrobky našich klientů splňují dva předpoklady. Rozvíjejí jejich jemnou motoriku a zároveň dělají radost jim i ostatním lidem.

 

Pod názvem jemná motorika se skrývají jemné pohyby, jejich koordinace, celková pohyblivost a obratnost rukou. Je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvládnutí schopnosti psaní. Určitá obratnost neovlivňuje pouze psaní, ale působí i na výkony v pracovních a výtvarných činnostech.

Právě takovou jemnou motoriku se snažíme v denním stacionáři Farní charity v Příbrami u našich klientů udržovat, popř. ji rozvíjet. Činíme tak formou výtvarných a pracovních programů. Výsledkem těchto činností jsou výtvarné výrobky, užité předměty a suvenýry.

Všechny uvedené předměty jsme nově vystavili v denním stacionáři Farní charity Příbram na náměstí T. G. Masaryka 2. Zveme vás na jejich prohlídku. Pokud se vám budou vystavené výrobky líbit, můžete si je zakoupit a tak přispět na další aktivizační činnosti našich klientů.

Těšíme se na vás od pondělí do pátku vždy od 7 – 15:30 hodin.

výrobky

výrobkyvýrobky

 

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás