Výtěžek Tříkrálové sbírky dosáhl 85 tisíc korun. Děkujeme!

Výtěžek Tříkrálové sbírky dosáhl 85 tisíc korun. Děkujeme!

Díky vám jsme letos do kasiček nasbírali 85.054,- Kč.
Sbírka probíhala od 2. do 14. ledna.

Letošní Tříkrálová sbírka je u konce a my bychom všem chtěli poděkovat za hladký průběh, elán a skvělé výsledky. Poděkování patří organizátorům, farnostem, dobrovolníkům, koledníkům a hlavně vám, kteří jste přispívali na dobrou věc. Před rokem jsme díky vaší štědrosti pořídili automobil pro seniory denního stacionáře a nyní z finančních prostředků zakoupíme vybavení a pomůcky terénním pracovníkům, kteří je plně využívají při péči o nemocné a seniory v domácím prostředí.

Největšími dárci sbírky byli na Svaté Hoře, zde částka přesáhla 25 000,- Kč.
Pod záštitou pana Martina Noska v Hluboši, Dominikálních Pasekách a Bratkovicích se nasbíralo téměř
15 000,- Kč.
A třetí v pořadí s téměř 11 000,- Kč si připisuje farnost Březové Hory.

VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI. DĚKUJEME!

DSC_8368DSC_8288DSC_8313

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás