Výsledek Tříkrálové sbírky Charity Příbram

Výsledek Tříkrálové sbírky Charity Příbram

Děkujeme každému, kdo se do sbírky zapojil a podpořil nás. Do kasiček jsme vybrali přes 70 tisíc Kč. Dalších 10 tisíc přišlo přímo na konto sbírky. Vážíme si Vaší podpory a výtěžek použijeme na nákup vozu pro pečovatelskou službu, abychom mohli pomáhat v domácnostech seniorů a nemocných tam, kde je to potřeba.

celkem 70 878 Kč
 
Březové Hory 9 018 Kč
Jince 12 814 Kč
Milín 6 303 Kč
Příbram 23 388 Kč
Svatá Hora 19 355 Kč

FB_cover_820x360px

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás