Vybrali jsme 43.529,- Kč - Děkujeme!

Ve dnech 2. - 11. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila oficiální Tříkrálová sbírka. Cílem této sbírky bylo získat takovou částku, která by pokryla náklady na pořízení invalidních vozíků a rekondiční pobyt pro klienty Farní charity Příbram, kteří jsou částečně imobilní a tím odkázáni na pomoc druhých.

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2015.pdf

 Vážení přátelé,

         ve dnech 2. - 11. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila oficiální Tříkrálová sbírka. Cílem této sbírky bylo získat takovou částku, která by pokryla náklady na pořízení invalidních vozíků a rekondiční pobyt pro klienty Farní charity Příbram, kteří jsou částečně imobilní
a tím odkázáni na pomoc druhých.

        V rámci oslavy příchodu Tří králů, kterou odstartoval již tradiční průvod králů Kašpara, Melichara a Baltazara za doprovodu koledníků FCH Příbram a občanů jste dne 6. 1. 2014 aktivně přispívali do sběracích kasiček. Pro všechny z Vás, kteří nejste lhostejní k osudům druhých lidí a svým příspěvkem nám tak pomáháte přiblížit se vytyčenému cíli, máme výsledky Tříkrálové sbírky. Díky Vaší pomoci se nám podařilo vybrat částku 43.529,- Kč. Tato finanční hotovost byla odeslána na celorepublikové konto Charity ČR. Ta Farní charitě Příbram vrátí 65 % z celkového výtěžku této sbírky, tj. 28 294,- Kč.

         FCH Příbram v dubnu minulého roku zorganizovala a uskutečnila ze svých zdrojů
(za minimálního přispění klientů) rekondiční pobyt v Českém ráji. Vzhledem k velkému ohlasu ze strany našich klientů jsme se rozhodli znovu uskutečnit podobnou akci a finančně zajistit pobyt, který by jim umožnil příjemnou fyzickou i psychickou regeneraci, zkvalitnění volného času, poznání nového prostředí a přátel. FCH Příbram se pokusí získat další finance, které by spolu s výtěžkem Tříkrálové sbírky zcela pokryly náklady na plánovanou akci.

Vážení přátelé, velice si vážíme Vaší pomoci a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří do kasiček přispěli a podíleli se tak spolu s námi na uskutečnění přání našich klientů.

Děkujeme a všem přejeme úspěšný rok 2015

Za FCH Příbram Ing. Jiří Kala, ředitel.

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás