Tříkrálová sbírka 2016

Ve dnech 6. 1. – 10. 1. 2016 v Příbrami probíhá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Přispět můžete do označených pokladniček:

  •  ve středu 6. 1. v Tříkrálovém průvodu v centru Příbrami,
  •  v sobotu 9. 1. od 9 do 13 hodin v hypermarketu Tesco,
  •  v příbramských školách - Obchodní akademie, Waldorfská škola, Gymnázium, Praktická škola a 
        ZŠ Bratří Čapků,
  •  a nebo v příbramských kostelích.
  •  Svůj dar můžete také zaslat na konto Tříkrálové sbírky - 66008822/0800, variabilní symbol - 1927.

 

Získanou částku bychom rádi použili na vybudování nového stacionáře pro seniory a charitního centra v Jiráskových sadech v Příbrami. Díky Vám tak chceme pomoci nejenom seniorům a lidem s hendikepem, ale i rodinám s dětmi, které jsou odkázány na pomoc druhých. Loni jsme takto mohli podpořit přes dvacítku našich klientů, pro které jsme připravili rehabilitační pobyt v Sezimově Ústí.

 

Celý výtěžek sbírky bude odevzdán na celorepublikové konto Charity ČR, ta zpět vrátí 2/3 Farní charitě Příbram. Zbylá třetina bude použita na pomoc migrantům, uprchlíkům a běloruským dětem ze sociálně slabých rodin.

Věříme, že i letos se nám díky Vám podaří splnit tento cíl.

D Ě K U J E M E

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás