Tříkrálová sbírka 2015

V á ž e n í  p ř á t e l é,

dovolujeme si Vás tímto oslovit a znovu požádat o pomoc.

Dne 6. 1. 2015 bude v našem městě probíhat oficiální „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“.

Přispívat lze již od 2. 1. 2015 do 11. 1. 2015 do sběracích pokladniček Charity ČR. Získanou částku bychom rádi použili na pořízení invalidních vozíků pro klienty denního stacionáře Farní charity Příbram, kteří jsou částečně imobilní a tím odkázáni na pomoc druhých. S Vaší pomocí jim takto pomůžeme zkvalitnit život.

FCH Příbram v květnu 2014 zorganizovala a uskutečnila rekondiční pobyt pro seniory v Českém ráji. Naši klienti zde prožili hezké chvíle v příjemném prostředí a s důvěrou se svěřili do péče profesionálů. Celá akce se setkala s obrovským úspěchem, nechyběly slzy dojetí a přání znovu se do tak krásných míst, mezi které Český ráj nepochybně patří, podívat.

V návaznosti na loňskou sbírku, kterou byly z větší části pokryty náklady na rekondiční pobyt v Českém ráji, si Vás tímto znovu dovolujeme oslovit a požádat o Vaši podporu, abychom společnými silami pomohli znovu zrealizovat pobyt zaměřený na psychickou i fyzickou rekondici seniorů z Příbrami a okolí.

Celý výtěžek sbírky bude odevzdán na celorepublikové konto ADCH České republiky, ta zpět vrátí 65 % Farní charitě Příbram. Věříme, že i letos se nám podaří splnit díky Vám tento cíl.

D Ě K U J E M E

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás