Školení zaměstnanců

Dne 27. a 28. března proběhl jeden z posledních kurzů v rámci projektu „Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců“. Dva dny věnované tematicky ˶Demenci, poruchám paměti a sexualitě seniorů“ proběhly pod vedením lektorek Mgr. Klečkové a Mgr. Čálkové. Mimo odborně podaného výkladu jsme měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet strasti běžného života seniorů pomocí důmyslně vytvořených praktických pomůcek. Názorná simulace ztíženého pohybu, ztráty zraku, sluchu aj. nám umožnila se o něco více vcítit do psychického a fyzického stavu našich klientů.

 Absolvovaný kurz nás obohatil o nové vědomosti a praktické poznatky, které nám umožní lépe pochopit potřeby našich klientů a poskytnout jim cílené služby na vyšší úrovni.

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás