Projekt Ke kvalitě v charitě

Projekt Ke kvalitě v charitě

Na sklonku června 2017 uskutečnil v našem denním stacionáři audit, který zmapoval všechny oblasti naší práce s předpokladem umožnit zlepšení hlavně v administrativní oblasti. Samotná práce s klienty byla hodnocena velice dobře.

V denním stacionáři Farní charity Příbram se už více jak šest let staráme o klienty z řad seniorů a osob, které nejsou soběstačné, a z důvodů různých druhů postižení potřebují odbornou péči a pomoc. Pro ně připravujeme aktivizační a pracovní programy s cílem podpořit jejich soběstačnost a umožnit sociální začlenění. Tyto programy obsahují například: kondiční a rehabilitační cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření a pečení, canisterapie, také nácviky v rámci sociální oblasti a v praktických dovednostech běžného života.

   Všichni se snažíme, aby se klienti cítili u nás co nejlépe. Proto jsme přivítali spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha, která vybrala příbramský denní stacionář do probíhajícího projektu Evropské unie s názvem Ke kvalitě v Charitě. Cílem tohoto projektu je poskytnout metodickou podporu a také vytvořit z našeho denního stacionáře modelové zařízení, které by mělo být inspirací pro ostatní Charity nejen ve středočeském kraji.

   Proto se na sklonku června 2017 uskutečnil v našem denním stacionáři audit, který zmapoval všechny oblasti naší práce s předpokladem umožnit zlepšení hlavně v administrativní oblasti. Samotná práce s klienty byla hodnocena velice dobře.

Uvítali jsme v Příbrami tento projekt, věříme, že nám dodá informace, kam bychom ještě měli více zaměřit naši pozornost. Jsme rádi i za nové inspirace ke každodenní práci s klienty, aby byli v našem denním stacionáři všichni co nejspokojenější.

Arteterapie

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás