Požehnání nového automobilu pro klienty Denního stacionáře

Požehnání nového automobilu pro klienty Denního stacionáře

V pátek 7. 4. bylo slavnostně požehnáno nově pořízené vozidlo sloužící pro přepravu klientů stacionáře. Této úlohy se zhostil P. Robert Cieszkowski, administrátor farnosti Březové Hory.

Se získáváním finančních prostředků jsme započali již v loňském roce, a to benefičním koncertem ve zdejším divadle. Poté následovala, jako již tradičně, Tříkrálová sbírka a také veřejná sbírka s titulem „Nákup motorového vozidla pro přepravu klientů Denního stacionáře Farní charity Příbram“. Pořizovací cena automobilu činila 169.000,- Kč. Díky vaší pomoci a finančním darům jsme tak získali prodejem vstupenek na benefiční koncert 64.450,- Kč, z Tříkrálové sbírky se do příbramské charity vrátilo 46.760,- Kč. Jedním z nejvýraznějších dárců byl Wheelabrator Czech, s.r.o. s částkou 25.000,- Kč a další finanční prostředky zajistili drobní dárci v celkové výši 18.492,- Kč. Rozdíl byl doplacen z vlastních zdrojů Farní charity Příbram.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci všech projektů a hlavně vám všem, kteří jste přispívali na dobrou věc. Finančním darem jste tak mohli učinit šťastnější ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou.

DSC_2858

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás