O Tříkrálové sbírce 2017

Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem Jiřím Kalou o Tříkrálové sbírce otištěný v Periskopu dne 12. 1. 2017.

 

 

Odkud koledníky berete, a kolik jich v letošním roce chodilo?

„Každá skupinka koledníků musí mít dospělý doprovod, tedy člověka staršího osmnácti let. O tento doprovod se starají většinou naši zaměstnanci nebo lidé, kteří s námi spolupracují. Ptáte-li se na malé koledníky, jde většinou a děti našich zaměstnanců a také o děti z rodin našich klientů. Jde o příležitost, kdy tyto rodiny oplatí jakýmsi způsobem služby, které jim zdarma poskytujeme.“

Sbírka v Příbrami skončila 9. ledna, už máte spočítáno, kolik se vybralo?

„Jak jsem již uvedl, celorepubliková sbírka končí 15. ledna, takže i přesto, že v našem městě již nechodí koledníci, necháváme až do tohoto data kasičku na Svaté Hoře. Výsledek sbírky tedy budeme počítat až v příštím týdnu.“

Jaké procento vybraných peněz budete moci použít, a na co se vybírá?

„Výtěžek tříkrálové sbírky je rozdělován tak, že dvě třetiny se vrací do charity, která sbírku pořádala. V loňském roce bylo v Příbrami a přilehlých obcích vybráno necelých 62 tisíc korun a nám se vrátila částka přesahující 40 tisíc korun. V loňském roce byl výtěžek sbírky použit na úpravu nových prostor Farní charity, díky čemuž jsme mohli přibrat nové zaměstnance a rozšířit tak naše služby. V letošním roce výtěžek sbírky použijeme na nákup automobilu pro přepravu klientů Farní charity Příbram. Věřím, že výsledek sbírky bude obdobný jako vloni.“

Mohou lidé přispět i po skončení sbírky?

„Ano, zájemci mohou přispět na konto Tříkrálové sbírky, kde je třeba uvést náš variabilní symbol a i z těchto prostředků budou dvě třetiny určeny Farní charitě Příbram. Pokud by někdo chtěl přímo podpořit náš záměr nákupu vozu, máme od podzimu vyhlášenu veřejnou sbírku – informace najdete na našich webových stránkách www.pribram.charita.cz.“

Připravuje charita akce pro veřejnost?

„Oslovila nás vnučka jedné naší klientky, že by pro nás jako poděkování uspořádala koncert. Ten se bude konat 9. června při Noci kostelů na Svaté Hoře. Aktivně se budeme účastnit také akce Divadlo patří dětem a jistě se najdou další příležitosti k setkání se s občany.“

Je možné pomoci vašim klientům i bez finančních prostředků?

„Přivítáme jakoukoliv pomoc. V současné době nám například chybí zimní oblečení, které dáváme našim potřebným klientům. Máme nedostatek zimního oblečení pro muže a obuvi pro muže i ženy. Pokud byste chtěli přispět tímto způsobem, můžete se domluvit s naší sociální pracovnicí Michaelou Gal´o na tel 730 592 901.“

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás