Kasičky vysypány, finance sečteny, výsledek skvělých 135 tisíc

Kasičky vysypány, finance sečteny, výsledek skvělých 135 tisíc

První letošní větší akcí ve městě byl tříkrálový průvod, při kterém začali koledníci Farní charity Příbram vybírat prostředky do zapečetěných kasiček. V této sbírce, jež byla nově rozšířena také na Milínsko, bylo vybráno krásných 135 tisíc korun. Celých 65 procent této částky bude moci být využito přímo v příbramské Charitě - prostředky budou použity na nákup automobilu pro pečovatelskou službu. „Výsledek sbírky je úžasný a děkujeme všem, kteří přispěli, stejně jako těm, kteří s kasičkami po ulicích a domácnostech chodili,“ říká ředitel Farní charity Příbram Jiří Kala.

Vždy před samotnou sbírkou veřejnost informujeme o jejím pořádání a o tom, jak skutečně koledníky poznat. Potěšující jsou slova Jiřího Kaly, který potvrdil, že za celé čtyři roky, kdy v Charitě pracuje, se nesetkal s tím, že by někdo nahlásil výskyt "nepravých" koledníků. Zde pro zajímavost dodejme, že sbírka je v Příbrami Farní charitou pořádána od roku 2000.

Když jsme měli možnost setkat se s Jiřím Kalou, zeptali jsme se ho také na poslední čtyři roky Farní charity, tedy domu, kdy tuto organizaci vede.

 

Jak byste stručně shrnul poslední čtyři roky Farní charity?

„Za poslední čtyři roky se toho změnilo opravdu mnoho. Nejviditelnější změnou je zřejmě to, že Charita změnila své sídlo, je v mnohem větších prostorách v historické budově v Jiráskových sadech. S touto změnou se nám také rozšířili také možnosti. Přestěhování nám umožnilo rozšíření služeb, s čímž souvisí vyšší počet našich klientů a zároveň tedy potřeba navýšení počtu zaměstnanců.“

 

Poptávka po službách v posledních letech narůstá. Je možné je nějakým způsobem rozšiřovat?

„Ano, u všech námi poskytovaných služeb se zvyšuje počet klientů. S rozšířením souvisí mimo jiné naše spolupráce s MAS Podbrdsko, díky které nově spolupracujeme s obcemi Milín, Březnice, Rožmitál a Hvožďany, kde máme terénní pracovníky a navíc zde vznikají kontaktní kanceláře. Musím říci, že spolupráce s těmito obcemi je pro nás velmi přínosná, a věřím, že i pro samotné občany. Faktem je, že poptávka po našich službách je trochu jiná než zde v Příbrami, tudíž si naši pracovníci musejí zvykat na nové podmínky.“

 

Jak je to s vyhledáváním klientů?

„V každé službě je to jiné. Ve zdravotní službě je to většinou na doporučení lékaře. U sociálních služeb funguje doporučení rodin mezi sebou, kdy vidí, že pomáháme v jejich okolí. Tímto způsobem to funguje zde v Příbrami. V nových obcích, o kterých jsem hovořil, je situace jiná. Tam je u potřebných občanů znát ostych a budou si muset na naše služby postupně zvykat.“

 

Setkáváte s negativními ohlasy na vaši činnost?

„Pokud jde o zdravotní služby, je naše činnost veřejností brána kladně. Občas se ovšem setkáme s negativním ohlasem na služby sociální, tedy s připomínkami typu, že je zbytečné pomáhat osobám a rodinám v hmotné nouzi, že je zbytečné jim poskytovat zdarma například potravinovou pomoc… Zbytečné to zcela jistě není. Naše pomoc není pouze materiální, s každým klientem, který od nás materiální pomoc získá, nějakým způsobem dále pracujeme.“

 

Pro klienty, především pro děti pořádáte pravidelné akce, dokonce tábory.

„Ano, specifickou činností je práce s dětmi. Zde skutečně pořádáme pravidelná setkání, hry, aktivity… V srpnu se bude pro zhruba třicítku dětí konat letní tábor. Tento tábor není pouze pro děti z vyloučených lokalit, ale naopak se snažíme počet účastníků namíchat tak, aby se setkaly oba světy, aby děti poznaly i to, jak to funguje jinde.“

 

Rozhovor připravila Eva Švehlová, Periskop

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás