Děti zažily rytířský turnaj i zásah dobrovolných hasičů

Děti zažily rytířský turnaj i zásah dobrovolných hasičů

Ve dnech 14. - 21. července 29 dětí a 10 dobrovolníků zažilo dobu Karla IV. na letním táboře Farní charity Příbram v prostorách farnosti Slivice u Příbrami.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli zrealizovat druhý ročník charitního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Tábor se uskutečnil v době od 14. – 21. 7. 2017 v prostorách Římsko-katolické farnosti Slivice. Zúčastnilo se ho 29 dětí ve věku od 6 – 15 let, z čehož 14 dětí bylo z rodin klientů služby SAS Farní charity Příbram a 15 dětí z běžných rodin. Pro zajištění tábora bylo potřeba 10 dospělých vedoucích, kteří byli buď zaměstnanci, nebo dobrovolníci Farní charity Příbram. Tito se po celou dobu tábora starali o zajištění programu a péči o děti.

Tábor se letos konal v duchu celotáborové hry o Karlu IV., děti měly možnost vyrobit si brnění či měšce, pro získané zlaťáky. Brnění využily hned na začátku týdne, kdy k nám přijela Skupina pana Pospíšila z Vysoké a pro děti vytvořila rytířský turnaj na celé odpoledne.

Dalším zajímavým zpestřením tábora byl výlet na Orlickou přehradu, kde se děti zúčastnily exkurze ve vodní elektrárně a následně se měly možnost vykoupat v zátoce Popelíky. Na tento výlet nás odvezl autobusem majitel autobusové dopravy pan Čapek.

Následující den přijeli s hasičským zásahovým vozidlem dobrovolní hasiči z Březových hor z Příbrami Radek a Jiří Blajerovi, kteří dětem ukázali auto, hašení požáru a zároveň pro děti připravili hodinový výukový program požární prevence – Hasík a Hasenka.

Posledním zpestřením celotáborové hry byl příjezd císaře Karla IV. na koních, na kterých se následně mohly svézt i děti. Koně přijely ze stáje Michaely Jandové z Dalskabát.

Děti se během týdne naučily spolu komunikovat, zlepšily se v rukodělných činnostech, naučily se batikovat trička, uvařit si jídlo na ohni a vytvořily skupinu, která se na konci tábora jen s těžkým srdcem loučila.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli tábor zrealizovat, zejména našim dobrovolníkům, partnerům a také městu Příbram, které podpořilo náš tábor účelovou dotací.logo_pribram

 tábor8

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás