Denní stacionář v Čechově stodole

S denním stacionářem Farní charity Příbram, jsme se 20. února podívali již po několikáté do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě. Tentokrát na nás čekala tématická expozice „Masopust“.

IMG_0007

Jednou ze součástí aktivizačních činností v denním stacionáři jsou vycházky, výlety a exkurze. Díky těmto činnostem se ve stacionáři daří nejen zpestřit všední den, ale také vzbudit zájem a zapojit klienty do děje.

Především to, se v Čechově stodole daří velmi dobře. Obsáhlé, avšak srozumitelné vyprávění řezníka Krkovičky o masopustních tradicích, zaujalo všechny zúčastněné a někteří dokonce doplnili vyprávění svými poznatky. To i řezník Krkovička ocenil a symbolicky všem předal sazeničku stromu „jitrnicovníku“, tak uvidíme zdali na jaře ve stacionáři obrazí. Samotná výstava byla barevná, veselá a pro klienty dostatečně komfortní. Tento malý návrat do dřívějších dob zakončilo posezení nad místní palačinkou s čajem či kávou. Každý si pak ještě odnesl malý dárek a společně všichni doufáme, že jsme touto masopustní prohlídkou zahnali poslední velké mrazy a můžeme se těšit zase na další, již slunečnější, výlet.

IMG_0003_2

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás