Charity stále nasazeny v terénu!

Velkou obětavost a odvahu prokazují v těchto dnech stovky charitních pečovatelek a zdravotních sester. Denně se nasazují pro seniory a nemocné, kteří se bez jejich pomoci neobejdou. Nejen lékaři a sestry v nemocnicích, ale i pečovatelky a zdravotní sestřičky pracující v terénu zasluhují ocenění a uznání.

Více...
Děkujeme

Charity pražské arcidiecéze nasazeny v terénní pečovatelské
a ošetřovatelské službě

Zdravotní sestra Jana Štěpánová vyráží do služby každý den v 7 hodin. Navštíví 11 až 15 pacientů v jejich domovech, aby u nich provedla mnohdy naprosto nezbytné zdravotní úkony, které předepsal lékař. O své práci, které se v příbramské Charitě věnuje přes 10 let, říká, že je jejím posláním a povoláním: „Není mezi námi sestrami nikdo, kdo by v současné situaci reptal nebo komu by se do služby nechtělo. Jdeme do toho s vírou a nadějí.“

Se stejnou obětavostí přistoupili k těžké situaci i v Charitě Praha7-Holešovice, jak přibližuje její ředitelka Jana Fajstavrová: „Všechny naše sestřičky i pečovatelky pracují na maximum. Mnoho z nich má doma děti, takže se musí střídat a zajistit hlídání. Navíc doma šijí pro sebe i pro naše klienty látkové a jednorázové roušky z perlanu. Od městské části jsme získali nějaké potraviny (mrkev, zelí, pomeranče), děvčata mrkev nakrouhala, dala do ní pomeranč a ve skleničkách jsme salát roznesli seniorům. Sehnali jsme dezinfekční mýdlo a v malých lahvičkách ho také rozdáváme. Zaplatila jsem ho, skoro jako kdyby bylo ze zlata. Stejně tak rukavice.“

Jana Fajstavrová stejně jako vedení ostatních Charit velmi oceňuje práci sester a pečovatelek v této nelehké době. „Jen mě mrzí, že nemám jak děvčata odměnit,“ dodává.

Ušily desetitisíce roušek

Největším problémem, s kterým se sestry a pečovatelky bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu v zemi potýkaly, byl akutní nedostatek ochranných pomůcek. Stál před nimi mimo jiné úkol vybavit nejen sebe, ale i své klienty rouškami.

„Charity dokázaly pro šití roušek mobilizovat obrovskou pomoc jak svých vlastních pracovníků, tak široké veřejnosti,“ říká Pavel Šimek z Arcidiecézní charity Praha. „Vyrobily, shromáždily a rozdaly desetitisíce roušek. Všem patří velký dík.“

Dobrovolníci posílili přetíženou pečovatelskou službu

Na Charity se obrací i senioři, kteří běžně pečovatelskou službu nevyužívali, ale nyní se bojí vycházet ven a potřebují pomoc s nákupy. Všechny pečovatelské služby jsou přetíženy a nemohou přijímat nové klienty. „Seniory nenecháme na holičkách,“ říká Kristýna Vyskočilová z Farní charity Stodůlky. A tak začala ve velkém organizovat dobrovolníky, kteří seniorům donášejí nákupy.

Jedním z dobrovolníků je pan Petr, učitel v Základní umělecké škole. Nemůže pracovat, a tak chce smysluplně využít čas. „Hlásí se nám rodiče i bezdětní lidé, dokonce i mladší důchodci,“ říká Kristýna Vyskočilová. „Starší lidi ale do terénu nevysíláme. Pomáhají tím, že obvolávají seniory a nabízí jim možnost popovídat si.“

Stovky dobrovolníků zaktivizovaly Charity doslova po celé arcidiecézi. Nepomáhají přitom jen seniorům. Charita organizuje například i on-line doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Krizový stav v lidech probudil ochotu pomáhat. Senioři pomoc oceňují, jak potvrzuje Kristýna Vyskočilová: „Často s dojetím a se slzami v očích děkují. Nejdůležitější je pro ně to, že o nich někdo ví a že na to nejsou sami.“


PhDr. Jarmila Lomozová, Arcidiecézní charita Praha

(převzato: https://praha.charita.cz/charity-prazske-arcidieceze-nasazeny-v-terenni-pecovatelske-a-osetrovatelske-sluzbe/?preview=true )


 

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás