Zahradní slavnost v Bukovanech

Každý rok pořádá Dětská odborná léčebna Bukovany Zahradní slavnost. Celá akce probíhá v zámecké zahradě, kde je spousta tradičních stánků, atrakcí pro děti a spousta nadšenců tvořících pro děti bohatý program. Výtěžek akce přispěje na chod léčebny. Farní charita Příbram také přispěla na dobrou věc a vypravila stánek se svými zástupci, aby pomohli pobavit dětské návštěvníky akce.

Mše ve stacionáři

Vážení příznivci a přátelé Farní charity Příbram. Máme pro Vás další novinku. Každý první pátek v měsíci v 9.30 hod. se bude konat pravidelná Mše svatá v Denním stacionáři pro seniory . Rádi Vás všechny přivítáme a těšíme se na Vaši milou společnost. V případě potřeby je možné se domluvit i na dopravě. Bližší informace Vám poskytne paní Vendula Ježková na tel. čísle 731 621 984.

Zdravotní služby v Březnici a okolí

Od 21.5.2015 otevírá Farní charita Příbram pobočku v Březnici v budově Svazu tělesně postižených -

 Březnice Náměstí č. 17.

Vedoucí pobočky: Karla Richtrová     tel: 733 741 084

 konzultační hodiny: každý čtvrtek od 12 do 14 hodin

Den otevřených dveří

Květen  se pomalu blíží, a my Vám můžeme nabídnout pozvání na již druhé setkání ve Stacionáři pro seniory na náměstí T.G. Masaryka. Pevně věříme, že se tato neformální setkání stanou milou tradicí.

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás......

Na návštěvě u krajanů...

Bylo to velmi milé a slunečné odpoledne. Zástupci ADCH Praha zorganizovali neformální setkání s našimi krajany z válkou zasažené Ukrajiny. Vše se odehrálo v hotelu u obce Červená, kde jsou dočasně ubytováni. Celé akce se zúčastnilo několik desítek hostů a my byli také součástí celého dění.

Školení zaměstnanců

Dne 27. a 28. března proběhl jeden z posledních kurzů v rámci projektu „Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců“. Dva dny věnované tematicky ˶Demenci, poruchám paměti a sexualitě seniorů“ proběhly pod vedením lektorek Mgr. Klečkové a Mgr. Čálkové. Mimo odborně podaného výkladu jsme měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet strasti běžného života seniorů pomocí důmyslně vytvořených praktických pomůcek. Názorná simulace ztíženého pohybu, ztráty zraku, sluchu aj. nám umožnila se o něco více vcítit do psychického a fyzického stavu našich klientů.

 Absolvovaný kurz nás obohatil o nové vědomosti a praktické poznatky, které nám umožní lépe pochopit potřeby našich klientů a poskytnout jim cílené služby na vyšší úrovni.

Již jenom vzpomínka

Jako by to bylo včera. Hotel Solenice ožil přítomností několika desítek dětí z Ukrajinských měst, kterých se nějakým způsobem dotklo válečné dění. Přijely na naše pozvání, přijely si odpočinout a poznat jiný svět, přijely s námi strávit vzácné chvíle pohody a souznění. A fungovalo to, protože při jejich odjezdu měli slzy v očích všichni. Proto ještě krátké malé připomenutí.

Vybrali jsme 43.529,- Kč - Děkujeme!

Ve dnech 2. - 11. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila oficiální Tříkrálová sbírka. Cílem této sbírky bylo získat takovou částku, která by pokryla náklady na pořízení invalidních vozíků a rekondiční pobyt pro klienty Farní charity Příbram, kteří jsou částečně imobilní a tím odkázáni na pomoc druhých.

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2015.pdf

FARNÍ CHARITA REALIZUJE PROJEKT PODPOŘENÝ Z PROSTŘEDKŮ OP LZZ

Realizace nového vzdělávacího plánu přispěje k další profesionalizaci služeb a rozšíření možnosti péče o seniory a osoby se zdravotním handicapem.

školení Strakonice.pdf

Tříkrálová sbírka 2015

V á ž e n í  p ř á t e l é,

dovolujeme si Vás tímto oslovit a znovu požádat o pomoc.

Dne 6. 1. 2015 bude v našem městě probíhat oficiální „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“.

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás