Vybrali jsme 43.529,- Kč - Děkujeme!

Ve dnech 2. - 11. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila oficiální Tříkrálová sbírka. Cílem této sbírky bylo získat takovou částku, která by pokryla náklady na pořízení invalidních vozíků a rekondiční pobyt pro klienty Farní charity Příbram, kteří jsou částečně imobilní a tím odkázáni na pomoc druhých.

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2015.pdf

FARNÍ CHARITA REALIZUJE PROJEKT PODPOŘENÝ Z PROSTŘEDKŮ OP LZZ

Realizace nového vzdělávacího plánu přispěje k další profesionalizaci služeb a rozšíření možnosti péče o seniory a osoby se zdravotním handicapem.

školení Strakonice.pdf

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015

V á ž e n í  p ř á t e l é,

dovolujeme si Vás tímto oslovit a znovu požádat o pomoc.

Dne 6. 1. 2015 bude v našem městě probíhat oficiální „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Klienti Denního stacionáře navštívili Svatou Horu

Výlet na Svatou Horu

REALIZACE PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z PROSTŘEDKŮ OP LZZ

„Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců“

14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem

V neděli dne 14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem, prezidentem pražské arcidiecézní charity. Mše svaté byli přítomni i zaměstnanci Farní charity Příbram.

Farní charita Příbram začala využívat novou lečebnou metodu - Canisterapii

Naši klienti byli velmi nadšení a pozitivně je tato návštěva pejsků naladila. Proto budeme využívat tato setkání 2 krát měsíčně v denním stacionáři. Canisterapie je součástí metod, které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa.

PROJEKT - ADOPCE NA DÁLKU

ADOPCE NA DÁLKU JE PROJEKT, KTERÝ ZALOŽILA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA PŘED PATNÁCTI LETY. DÁRCI TAK „SVÝM“ DĚTEM Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ PŘISPÍVAJÍ NA VZDĚLÁNÍ, A TÍM JIM OTEVÍRAJÍ DVEŘE DO LEPŠÍ BUDOUCNOSTI.

Poděkování za nové masážní křeslo

Poděkování za nové masážní křeslo

Tímto děkujeme panu FRANTIŠKU ZAHRÁDKOVI, nestorovi republikového a příbramského protikomunistického odboje, skauta a nositele řádu T.G.Masaryka za jeho ochotu darovat Farní charitě Příbram elektrické masážní křeslo. Tento dar využijeme v našem Denním stacionáři pro seniory.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás