Setkání neziskovek v Příbrami

Farní charita Příbram a další neziskové organizace působící v okrese Příbram, si Vás dovolují pozvat na první veletrh neziskovek. Tato akce má být zaměřena na představení naší práce a služeb široké veřejnosti. Také by měla sloužit k vzájemné výměně profesních zkušeností. A nejvíce ze všeho by to měl být příjemně prožitý den ve společností lidí s otevřeným srdcem.  Všichni jste srdečně zváni.....

 

24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně zveme na 24. benefiční koncert.

Jak Syřané vidí možnosti uprchlíků

Syrský chlapec v opuštěném parku na řeckém ostrově Lesbos, nyní fungujícím jako uprchlický tábor (foto: Patrick Nicholson/Caritas).

„Pokaždé, když jsem se dívala na zprávy ukazující uprchlíky přicházející do Evropy, jak riskují své životy a životy svých dětí tím, že se sami vrhnou do moře, hlavně aby utekli ze Sýrie, vidím v nich jen zoufalství,“ říká Sandra Awad z Charity Sýrie. A nabízí vedle své zpovědi i zpovědi dalších krajanů.

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Uprchlíci z válkou zmítaných zemí míří do Evropy, přicházejí vyčerpaní a doslova s holýma rukama. Mnohým z našich spoluobčanů není jejich osud lhostejný a rádi by ke zlepšení neradostného údělu migrantů něčím přispěli. Charita ČR připravila z popudu České biskupské konference elektronickou databázi, kde mohou lidé nabízet svoji pomoc ve formě ubytování, materiální či dobrovolné výpomoci.

Charita oslaví svůj Den. Při něm lidem předvede, co všechno dělá

Charita oslaví svůj Den. Při něm lidem předvede, co všechno dělá

Řada místních organizací a charitních služeb představí při celostátní kampani Den Charity koncem září a začátkem října svoji činnost. V rámci kampaně pořádají diecézní, oblastní a farní Charity dny otevřených dveří, exkurze, výstavky, děkovné bohoslužby i hudební vystoupení. Akce se konají zpravidla kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

Plavání do Evropy: příběh syrské rodiny

Osmiletá syrská uprchlice Omama Basheer se svou šestiměsíční sestrou Joud na stanici pro pomoc uprchlíkům ve městě Kanjiza na srbské hranici (foto: Kira Horvath pro americkou Charitu Catholic Relief Services)

Stefan Teplan z Charity Německo navštívil jeden ze tří uprchlických táborů v Srbsku. Setkal se v něm mj. s rodinou Basheerů, jejíž osud se rozhodl představit světu. Pochází ze Sýrie, sestává z šesti členů a zatímco jejich byt zničila bomba, ona jako zázrakem přežila.

Jihovýchodní Evropa sleduje rostoucí počet uprchlíků

Srbsko registruje přes 4 000 nezletilých uprchlíků či migrantů bez doprovodu dospělých. Foto: Cahrita Srbsko

Konflikty, chudoba a pronásledování na Blízkém Východě, v Asii i Africe zavinily v roce 2015 výrazný nárůst počtu uprchlíků a ekonomických migrantů směřujících do Evropské unie přes Turecko, Řecko, Makedonii a Srbsko. Příběh jedné z prchajících dívek, Liny, se velmi podobá mnoha jiným.

Píše se o nás....

V místním regionálním tisku vyšel příznivý článek o Farní charitě Příbram. Pan ředitel Jiří Kala formou rozhovoru podává bližší informace o dění na charitě od začátku jeho působení a o práci v terénu z bližšího pohledu. Více se dozvíte v článku samotném... http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/co-je-pro-jednu-rodinu-bezne-je-pro-druhou-nesmirne-tezke-20150805.html

 

Wellness pobyt pro seniory

     26. až 28. června jsme uspořádali pro klienty Farní charity Příbram rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. V příjemném prostředí hotelu Mas jsme strávili tři dny, kde naši klienti využili lázeňské procedury ke zlepšení svého zdravotního stavu. Volný čas jsme naplnili velmi aktivně návštěvou Denního stacionáře v Táboře, prohlídkou Benešovy vily v Sezimově Ústí a kláštera v Milevsku. Večerní chvíle zpříjemnily společenské soutěže, zpěv v doprovodu klavíru a uvolněný večer s tancem.                                                                                                    

Tyto tři dny nás všechny obohatily o nové zkušenosti a prožitky, které nás v oblasti péče o naše klienty posunuly zase o něco dále, a vyvážily náročnou a obětavou práci pečovatelek a zdravotních sester.

     Z větší části byly náklady financovány z prostředků Tříkrálové sbírky, jak bylo v kampani uvedeno. S Vaším přispěním mohli senioři prožít krásné chvíle plné péče a zážitků, které by si většina z nich nemohla dopřát.

Hurá, jsou tu prázdniny!

     Ve čtvrtek 25. června 2015 jsme ve spolupráci s Městským úřadem Příbram a Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu práce České republiky pořádali den pro děti a mládež v areálu Nového rybníku. Na akci se podílely i organizace Magdalena o.p.s., ADRA, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Příbram a Dům dětí a mládeže Příbram se svým programem. Pozvali jsme Sbor dobrovolných hasičů Příbram I, kteří seznámili děti s technickým vybavením a jeho využitím v terénu. Studenti 1. ročníku oboru Zdravotnických záchranářů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Příbram předvedli ukázku 1. pomoci, které se děti samy účastnily. Matylda o.s., mateřské centrum Příbram se společně s Farní charitou Příbram postaraly o program pro nejmenší návštěvníky akce. Asistenti prevence kriminality za Městskou policii Příbram zajišťovali pořádek a pomáhali na jednotlivých stanovištích. Paní Monika Posekaná předvedla spolu se svými dvěma psy, co je to cannisterapie. Ředitel Farní charity Příbram Ing. Jiří Kala se ujal moderování akce. 

Počasí nám vyšlo a nejlepší odměnou nám všem byly zářící oči a veselé tváře našich malých hostů. Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za jejich nadšení a dobrovolnou pomoc v pořádání této krásné akce. Tak snad zase za rok…..

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás