Česká nemocnice v Ugandě oceněna za vzor v péči o nemocné

Česká nemocnice v Ugandě oceněna za vzor v péči o nemocné

Včera, v pátek 23. října 2015, se v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1 uskutečnilo slavnostní předávání ceny Celestýna Opitze. Cenu uděluje Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři osobnostem či projektům, které jsou vzorem v péči o nemocné či jinak potřebné.

Setkání neziskovek v Příbrami

Farní charita Příbram a další neziskové organizace působící v okrese Příbram, si Vás dovolují pozvat na první veletrh neziskovek. Tato akce má být zaměřena na představení naší práce a služeb široké veřejnosti. Také by měla sloužit k vzájemné výměně profesních zkušeností. A nejvíce ze všeho by to měl být příjemně prožitý den ve společností lidí s otevřeným srdcem.  Všichni jste srdečně zváni.....

 

24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně zveme na 24. benefiční koncert.

Píše se o nás....

V místním regionálním tisku vyšel příznivý článek o Farní charitě Příbram. Pan ředitel Jiří Kala formou rozhovoru podává bližší informace o dění na charitě od začátku jeho působení a o práci v terénu z bližšího pohledu. Více se dozvíte v článku samotném... http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/co-je-pro-jednu-rodinu-bezne-je-pro-druhou-nesmirne-tezke-20150805.html

 

Wellness pobyt pro seniory

     26. až 28. června jsme uspořádali pro klienty Farní charity Příbram rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. V příjemném prostředí hotelu Mas jsme strávili tři dny, kde naši klienti využili lázeňské procedury ke zlepšení svého zdravotního stavu. Volný čas jsme naplnili velmi aktivně návštěvou Denního stacionáře v Táboře, prohlídkou Benešovy vily v Sezimově Ústí a kláštera v Milevsku. Večerní chvíle zpříjemnily společenské soutěže, zpěv v doprovodu klavíru a uvolněný večer s tancem.                                                                                                    

Tyto tři dny nás všechny obohatily o nové zkušenosti a prožitky, které nás v oblasti péče o naše klienty posunuly zase o něco dále, a vyvážily náročnou a obětavou práci pečovatelek a zdravotních sester.

     Z větší části byly náklady financovány z prostředků Tříkrálové sbírky, jak bylo v kampani uvedeno. S Vaším přispěním mohli senioři prožít krásné chvíle plné péče a zážitků, které by si většina z nich nemohla dopřát.

Hurá, jsou tu prázdniny!

     Ve čtvrtek 25. června 2015 jsme ve spolupráci s Městským úřadem Příbram a Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu práce České republiky pořádali den pro děti a mládež v areálu Nového rybníku. Na akci se podílely i organizace Magdalena o.p.s., ADRA, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Příbram a Dům dětí a mládeže Příbram se svým programem. Pozvali jsme Sbor dobrovolných hasičů Příbram I, kteří seznámili děti s technickým vybavením a jeho využitím v terénu. Studenti 1. ročníku oboru Zdravotnických záchranářů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Příbram předvedli ukázku 1. pomoci, které se děti samy účastnily. Matylda o.s., mateřské centrum Příbram se společně s Farní charitou Příbram postaraly o program pro nejmenší návštěvníky akce. Asistenti prevence kriminality za Městskou policii Příbram zajišťovali pořádek a pomáhali na jednotlivých stanovištích. Paní Monika Posekaná předvedla spolu se svými dvěma psy, co je to cannisterapie. Ředitel Farní charity Příbram Ing. Jiří Kala se ujal moderování akce. 

Počasí nám vyšlo a nejlepší odměnou nám všem byly zářící oči a veselé tváře našich malých hostů. Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za jejich nadšení a dobrovolnou pomoc v pořádání této krásné akce. Tak snad zase za rok…..

Pony kroužek

Bylo krásné slunečné dopoledne. Vydali jsme se s dětmi do Předního Poříčí do jezdeckého klubu. Paní Vegterová, která tento pony kroužek pro začátečníky vede, nás vřele přivítala. Děti se moc těšily, až zažijí, jak to na takové farmě- klubu- vlastně chodí. Začaly s prohlídkou stájí a zvědavě "okukovaly" každé zvíře, které se před nimi právě nacházelo- slepice, perličky, kachny, kozy atd. Nejdéle se však zdržely u ohrad. Hladily poníky a občas utrhly trs trávy a vyzkoušely si krmení z ruky. Poté následovala výuka základů péče o poníky. Své miláčky si pěkně vyhřebelcovaly a učily se, jak správně pečovat o hřívu a kopyta a nakonec, a na to se děti nejvíc těšily, se na ponících svezly. Pro některé to bylo poprvé, někdo již tuto zkušenost měl, ale pro všechny byl tento den okouzlující. Každopádně... v neděli zase HURÁ na statek, to bude jízda!!!

 http://jk.marah.cz/akce-pripravovane.php

Zahradní slavnost v Bukovanech

Každý rok pořádá Dětská odborná léčebna Bukovany Zahradní slavnost. Celá akce probíhá v zámecké zahradě, kde je spousta tradičních stánků, atrakcí pro děti a spousta nadšenců tvořících pro děti bohatý program. Výtěžek akce přispěje na chod léčebny. Farní charita Příbram také přispěla na dobrou věc a vypravila stánek se svými zástupci, aby pomohli pobavit dětské návštěvníky akce.

Mše ve stacionáři

Vážení příznivci a přátelé Farní charity Příbram. Máme pro Vás další novinku. Každý první pátek v měsíci v 9.30 hod. se bude konat pravidelná Mše svatá v Denním stacionáři pro seniory . Rádi Vás všechny přivítáme a těšíme se na Vaši milou společnost. V případě potřeby je možné se domluvit i na dopravě. Bližší informace Vám poskytne paní Vendula Ježková na tel. čísle 731 621 984.

Zdravotní služby v Březnici a okolí

Od 21.5.2015 otevírá Farní charita Příbram pobočku v Březnici v budově Svazu tělesně postižených -

 Březnice Náměstí č. 17.

Vedoucí pobočky: Karla Richtrová     tel: 733 741 084

 konzultační hodiny: každý čtvrtek od 12 do 14 hodin

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás