Požehnání nových prostor Farní charity Příbram

1-DSC_6330Srdečně vás zveme

na setkání u příležitosti požehnání nového sídla
Farní charity Příbram ve čtvrtek 16. 6. od 14 h.
Nové prostory požehná pan biskup
Mons. Karel Herbst.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Farní charita Příbram
Jiráskovy sady 240, Příbram II

Pozvánka: FCH Pribram - pozehnani prostor.jpg

Napsali o nás: Farní Charita Příbram ve větším: z jedné místnosti do celého patra

Farní charita Příbram se už zhruba měsíc zabydluje v budově bývalého internátu 
v Jiráskových sadech. Denní stacionář stěhování teprve čeká.
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/farni-charita-pribram-ve-vetsim-z-jedne-mistnosti-do-celeho-patra-20160506.html

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Zahájení Tříkrálové sbírky

     Dne 6. ledna se zástupci a členové Farní charity Příbram zúčastnili tradičního pochodu Tří králů Příbramí. Tato povedená akce s programem otevřela každoroční koledování. Celý týden jste mohli potkávat naše koledníčky se zapečetěnými kasičkami.

      Všem dárcům a našim příznivcům srdečně děkujeme. Peníze budou smysluplně využity z větší části na zřízení nového charitního centra. Ze zbytku budou naplňovány charitativní cíle a peníze budou darovány těm nejpotřebnějším.

Tříkrálová sbírka 2016

Ve dnech 6. 1. – 10. 1. 2016 v Příbrami probíhá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.

Vánoční večírek

Zaměstnanci Farní charity Příbram spolu s klienty důstojně oslavili končící rok 2015. I když na listu kalendáře nebylo datum Vánoc, přesto nás všechny provázelo malé kouzlo. Takové neformální setkání s programem bylo krásnou tečkou za rokem spolupráce při poskytování zdravotní a pečovatelské péče, a také za chvílemi pohody v péči pečovatelek Denního stacionáře pro seniory.

Zapojte se s námi do NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY

V sobotu 21. 11. od 8 do 20 hodin v hypermarketu Tesco v Příbrami proběhne Národní potravinová sbírka. Přijďte s námi pomoci.

Česká nemocnice v Ugandě oceněna za vzor v péči o nemocné

Česká nemocnice v Ugandě oceněna za vzor v péči o nemocné

Včera, v pátek 23. října 2015, se v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1 uskutečnilo slavnostní předávání ceny Celestýna Opitze. Cenu uděluje Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři osobnostem či projektům, které jsou vzorem v péči o nemocné či jinak potřebné.

Setkání neziskovek v Příbrami

Farní charita Příbram a další neziskové organizace působící v okrese Příbram, si Vás dovolují pozvat na první veletrh neziskovek. Tato akce má být zaměřena na představení naší práce a služeb široké veřejnosti. Také by měla sloužit k vzájemné výměně profesních zkušeností. A nejvíce ze všeho by to měl být příjemně prožitý den ve společností lidí s otevřeným srdcem.  Všichni jste srdečně zváni.....

 

24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně zveme na 24. benefiční koncert.

Tříkrálová sbírka 2021
podpořte nás