24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srdečně zveme na 24. benefiční koncert.

Místo: Smetanova síň Obecního domu v Praze 1 Termín: 31. 10. 2015, 19:30 Kategorie: Benefiční a kulturní akce, Koncert Srdečně vás zveme na 24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha se slavnostním udílením Ceny Charity Česká republika 100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Každá zakoupená vstupenka podpoří týdenní provoz jednoho nemocničního lůžka (čtěte více o programu Sponzorství nemocničního lůžka). Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, OP. PROGRAM: Moderuje Vladimír Kořen Cena Charity Česká republika 2015 Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla Prague Cello Quartet Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody Paul Ballard: Mr. Sandman Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Andreas Sebastian Weiser Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská“ 

PODPOŘTE ÚČEL KONCERTU: Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme. SLUŽBU VSTUPENKY ON-LINE POSKYTUJEME VE SPOLUPRÁCI S TICKETPORTAL.CZ Pro nákup či rezervaci vstupenek je třeba použít přihlašovací údaje ticketportal.cz nebo provést registraci. S nákupem vstupenek vám rádi pomůžeme na telefonním čísle 224 246 519. Vstupenku si pečlivě uschovejte, slouží jako Potvrzení o daru na veřejnou sbírku č: S-MHMP/1229894/2012.

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás