14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem

V neděli dne 14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem, prezidentem pražské arcidiecézní charity. Mše svaté byli přítomni i zaměstnanci Farní charity Příbram.

V neděli dne 14.10.2012 byla ve farním kostele sv.Jakuba sloužena mše svatá P.Dr.Vojtěchem Eliášem, prezidentem pražské arcidiecézní charity. Mše svaté byli přítomni i zaměstnanci Farní charity Příbram. Po mši svaté se konalo společné setkání v denním stacionáři pro seniory, kde si P.Vojtěch Eliáš prohlédl místní zařízení a krátce pohovořil se zaměstnanci o činnosti charity .

Tříkrálová sbírka 2020
podpořte nás