Farní charita v roce 2015 ukončila projekt, který významně napomohl zvýšit profesní rozvoj zaměstnanců. Podrobnosti o tomto projektu naleznete v samostatné záložce.

Naše organizace je partnerem dvou významných projektů, které se v poslední době v Příbrami realizovaly. První z nich je rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka (proběhla v roce 2012). Druhým projektem je obnova poutního areálu Svaté Hory.

Podpořte nás