Finanční zabezpečení

Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Na sociální služby se snažíme získávat další finanční prostředky z různých dotací a grantů.

Pro ty, kteří nám chtějí finančně pomoci, je k dispozici toto číslo účtu:
520 131 389 / 0800.

Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., §15, odst.. 8.

Potvrzení o přijatém daru Vám rádi vystavíme.

Další informace sdělí Soňa Abrahamová

tel.: 733 741 352

e-mail: abrahamova@charita-pribram.cz

Podpořte nás