Finanční zabezpečení

Farní charita Příbram je církevní nezisková organizace. Provoz naší domácí zdravotní péče je hrazen ze zdravotního pojištění. Sociální služby jsou z větší části financovány z dotací a projektů - dotace MPSV a Středočekého kraje a Města Příbram. Z menší části z příspěvků od klientů a dárců.

Pokud chcete finančně podpořit rozvoj našich služeb, můžete přispět na provozní účet FCH Příbram:

520 131 389 / 0800

Nebo na konto veřejné sbírky "REALIZACE AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ S KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE FARNÍ CHARITY PŘÍBRAM" č.j. 139006/2016/KUSK:

35 - 520 131 389 / 0800

Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., §15, odst.. 8.
Potvrzení o přijatém daru Vám rádi vystavíme.

Další informace sdělí Soňa Abrahamová

tel.: 733 741 352

e-mail: abrahamova@charita-pribram.cz

 

Naši parteři:

Středočeský krajlogo OPZ, SKMěsto Příbram

logo_pribram

Podpořte nás