Denní stacionář pro seniory

Náš denní stacionář je určen všem věkovým kategoriím od 19 let.

Služby denního stacionáře je možné využívat každý všední den od 7:00 do 15:30 hod (dle domluvy lze pobyt v zařízení prodloužit). Součástí naší služby, je i možná doprava do stacionáře a zpět.

Nabízíme klientům aktivizační, výchovné a pracovní programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost a umožnit sociální začlenění. Tyto programy obsahují například: kondiční a rehabilitační cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření a pečení, canisterapie, nácviky v rámci sociální rehabilitace, kde je klient veden k praktickým dovednostem v běžném životě.

Ve stacionáři budou pohromadě méně i těžce handicapovaní klienti. Denní program bude každému vytvářen přímo na míru a bude se brát zřetel na jejich zájmy a momentální rozpoložení.

Po celou dobu pobytu je pro klienty zajištěna strava složená ze snídaně, svačiny a oběda.

Denní stacionář se nachází v plně zrekonstruovaném bezbariérovém prostoru o rozloze 130 m2, přímo v centru Příbrami na náměstí T. G. Masaryka.

Kontakt: Vendula Ježková - Vedoucí denního stacionáře

  • Náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram, 261 01
Podpořte nás