Denní stacionář

 

Denní stacionář je služba určená osobám od 19-ti let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a dovednostech. Nabízíme péči a podporu tak, aby byly zachovány a případně se rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti.

Provozní doba denního stacionáře je od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hodin (dle potřeby uživatelů možnost prodloužení až do 19:00 hodin). Po celou dobu pobytu je zajištěna strava a pitný režim.

Služba nabízí – aktivizační a pracovní programy s cílem podpořit samostatnost, soběstačnost a umožnit sociální začlenění uživatelů. Tyto programy obsahují například kondiční cvičení, ergoterapii, muzikoterapii, vaření a pečení, canisterapii, výlety po okolí a další.

Náš denní stacionář velmi úzce spolupracuje s MŠ Kličkova vila, kdy děti dochází za klienty a zpestřují všední den svým vystoupením. Dále spolupracujeme s místními kněžími, kteří stacionář pravidelně navštěvují.

Ve stacionáři jsou pohromadě klienti s lehkým i těžším handicapem. Denní program je každému vytvářen přímo na míru, je brán zřetel na jeho zájmy a momentální rozpoložení.

V případě potřeby jsme schopni zajistit dopravu uživatelů.

Denní stacionář se nachází v plně zrekonstruovaném bezbariérovém prostoru o rozloze 130 m2, přímo v centru Příbrami na náměstí T. G. Masaryka č.p. 2.

Kontakt: Vendula Ježková - Vedoucí denního stacionáře

  • Náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram, 261 01

IMG_20170824_095408

Podpořte nás