Denní stacionář

Denní stacionář je služba určená osobám od 19-ti let, které mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a dovednostech. Nabízíme péči a podporu tak, aby byly zachovány a případně se rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti.

Provozní doba denního stacionáře je od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hodin (dle potřeby uživatelů možnost prodloužení až do 18:00 hodin). Po celou dobu pobytu je zajištěna strava a pitný režim.

Služba nabízí – aktivizační a pracovní programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost a umožnit sociální začlenění. Tyto programy obsahují například: kondiční cvičení, ergoterapie, muzikoterapie, vaření
a pečení, canisterapie, výlety po okolí aj.

Náš denní stacionář velmi úzce spolupracuje s MŠ Kličkova vila, kdy děti dochází za klienty a zpestřují všední den svým vystoupením. Dále spolupracujeme s místním knězem, který stacionář pravidelně navštěvuje.

Ve stacionáři jsou pohromadě klienti s lehkým i těžším handicapem, mladší i starší. Denní program je každému vytvářen přímo na míru, je brán zřetel na jejich zájmy a momentální rozpoložení.

V případě potřeby jsme schopni zajistit dopravu uživatelů.

Denní stacionář se nachází v plně zrekonstruovaném bezbariérovém prostoru o rozloze 130 m2, přímo v centru Příbrami na náměstí T. G. Masaryka č.p. 2.

Kontakt: Vendula Ježková - Vedoucí denního stacionáře

  • Náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram, 261 01

IMG_20170824_095408

Podpořte nás